Hafan / Home

 • Ydych chi'n poeni am Ddiogelwch Cyber eich busnes neu'ch cartref?

 • Are you concerned about your business or home Cyber Security?

Map Ymosodiadau Cyber Attacks Map

 • Oes angen cyfrifiadur, cluniadur neu weinydd arnoch chi?

 • Need a PC, laptop or Server for your Home or Small Business?

 • Oes angen lle ar y we arnoch chi?

 • Do you need to register a domain or a home for your web site?

 • Ydych chi'n poeni am ddiogelwch eich rhwydwaith?

 • Are you concerned about the security of your network?

 • Oes angen system wybodaeth arnoch chi i wneud eich busnes yn fwy effeithlon?

 • Do you need an information system to improve your business's profitability?

 • Oes angen hyfforddiant cyfrifiadurol arnoch chi?

 • Do you need IT training?

 • Oes angen ymgynghorydd cyfrifiadurol gyda dros 30 mlynedd o brofiad?

 • Do you need an IS Consultant with over 30 years experience? 

 

Cysylltwch a ni - Contact us